תעלומת ה״צלחות״ בבקעת תמנע

למעלה מ-6000 משטחים עגולים ובהירים, אשר כונו 'צלחות', נתגלו בבקעת תמנע בראשית שנות השישים. במשך שנים ניסו החוקרים להבין את פשרן ותפקידן והעלו השערות שונות ומשונות. רק כעבור חמש עשרה שנה באה התעלומה על פתרונה, בעקבות חפירתה האקראית של אחת מ'צלחות' אלו.
אך בכך לא די. גילוי זה הביא להתרת הסבך משאלות נוספות, הקשורות לחקר המכרות הקדומים בתמנע, וזירז את פתרונן.להמשך קריאה »תעלומת ה״צלחות״ בבקעת תמנע